عکس خورش گشنیز
تارا RR
۱۳۱
۱.۳k

خورش گشنیز

۹ شهریور ۹۶
سلام عزیزانم
امیدوارم که حالتون خوب باشه و توی دلای مهربونتون هیچ غم و اندوهی نباشه.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞

🍃🌸این متن چه زیبــــــاســت👌🌹👌

برای کسی که میفهمد
هیچ توضیحی لازم نیست⭐🌹
و
برای کسی که نمیفهمد
هر توضیحی اضافه است⭐🌹

آنانکه میفهمند
عذاب میکِشند⭐🌹
و
آنانکه نمیفهمند
عذاب می دهند⭐🌹

مهم نیست که چه مدرکی دارید
مهم اینه که چه درکی دارید⭐🍃🌸

#علی_شریعتی🍃🌸

...
نظرات