عکس خورشت مرغ
فاطمه مامان
فاطمه مامان
۲۰
۳۹۷

خورشت مرغ

۱۱ شهریور ۹۶
نظرات
سایر کاربران
بهبهانی هستم فرودین ماهی وعاشق آشپزی
خدایا مارو جز خودت گیر کسی مینداز 👐
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
تنهایی یعنی ؛ سایز دل هیچکس اندازه دلت نیست...
#با افتخار تبریزیم#
خدایا قدرتی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم