عکس سالاد میوه
سمیه
۱۸
۸۴۲

سالاد میوه

۲۰ مهر ۹۶
🔻
امروز آنقدر سرگرم دوست داشتن زندگى باش که هیچ فرصتى براى نفرت نداشته باشى
هر روز فرصتى تازه و جدیده تابهتر از دیروز باشى
پس لبخند بزن
...
نظرات