عکس ژله فرفره ای یا رولتی
خانم آقا محمدم
۴۳۷
۶.۴k

ژله فرفره ای یا رولتی

۲۱ دی ۹۶
تمام رنگ های شاد جهان هم زبانشان قاصر است از وصف شور و شعفی که حضورت در من 29 برجای گذاشته .
و اینک من و تو باهم از 30 گذشتیم و 10 مانده و من تو را چشم در راه تر هستم کوچک وصف ناپذیر من.
چیزی به لحظه ی دیدار نمانده ، آماده باش...
من به 40 می اندیشم و اینکه چه سخت است آماده شدن برای در بر گرفتنت و چه دشوار است آماده شدن برای داشتنت و از همه سخت تر این است که میدانم امانتی بیش نیستی و امانتداری بیش نیستم. نه من مالک تو و نه تو مالک من ...
کاش امین خوبی باشم برایت و تو را همانگونه که پاک و معصوم تحویل میگیرم ، تحویل دهم....
پسرم کاش طوری باهم زندگی کنیم که در پایان من به تو و تو به من افتخار کنی.....
راستش خیلی به این مسئله می اندیشم و هر بار افکارم منتهی میشود به واژه ای سخت و آسان...
#شهادت
آرزوی این سالهای من برای پدرت و آرزوی این روزهای من برای تو...
من از مرگ می هراسم و بیزارم و هیچ راهی برای رهایی از این واژه ی غم بار نیس مگر شهادت ، تنها راه جاودانه شدن ، من عزیزانم را جاودان میخواهم.
من همان روزی که دلم فرزندی خواست با خدای خود نجوا کردم ، که پروردگارا ؛ پسر شهیدی به من عطا کن نامش را بگذارم محمد ابراهیم...
برایت آروزی شهادت کردم تا رهایی یابی از مرگ که برای من بسی درد ناک است....
من تو را سپر بلای فرزندان فاطمه ی زهرا خواستم ....
🌷سرور بانوان جهان ، دست مادران دنیا را محکم بگیر و در امانتداری یاورشان باش و از خدای خود بخواه تمام آنان که آرزوی امانتدار شدن را دارند هرچه سریعتر مادر خوانده شوند.
(آنچه خواندید صفحه ای بود از یاداشت های روزمره ام با نام #مادرانه هایم )
...
نظرات