عکس سوپ گندم
تارا RR
۴۴۶
۱.۶k

سوپ گندم

۳ بهمن ۹۶
سلام دوستان گلم.
ایام به کامتون عزیزان🙏
💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
مـــــــــــــــادر
سعی کن کمی با منطق جلو بروی
میدانم سخت است میدانم عذاب است
امــــــــا
امتحان کن ....
مثلا امروز کمی خود را سنگدلتر نشان بده
زیاد در دستــــرس بودن برای دیگران توهم آور است
مگر چه میشود امروز خانه ات کمی بهم ریخته باشد در عوض شانه را برش دار گیسـو هایت را مرتب کن
کسی هم متوجه نشــد نشد
برای دل خودت زیر لب آواز بخوان
وقتی ظرفها را میشویی به تن سالمت مغرور شـــــو قدرش را بدان
صبحا کمی در پارک قدم بزن
صدای گنجشکان اول صبح معجزه میکند
بانـــــــــو
خودت را دوست داشته باش
خودِ خودت را
نه مادر بودنت را
نه همسر بودنت را
ایمان داشته باش خودت را که سفت بغل کنی ؛
همه دنیا برایت بهشت میشود
خودت باش بانو💁
...
نظرات