عکس نان تست
❤لی لی❤
۷۴
۱.۴k

نان تست

۲۹ مرداد ۹۷
انسان بی شباهت به آب نیست
اگر بخواهد زنده باشد و زندگی
ببخشد، باید جریان داشته باشد
باید باران شود و بر جهان ببارد
وگرنه مرداب می شود و میگندد...
🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞

#صبحانه_نان_تست
...
نظرات