عکس مرغ سرخ کرده
تارا RR (فاتحی)
۱۷۳
۲.۹k

مرغ سرخ کرده

۲۳ شهریور ۹۷
سلام دوستان گلم
دیزاین تنبلانه ناهار امروز🙈

🔻-فردی در ترافیک جلوی ما بپیچید: احمق
-ما که جلوی دیگران می‌پیچیم: زرنگ

🔸-کسی جواب تلفن ما را ندهد: بی‌معرفت
-ما که جواب ندهیم: گرفتار

🔸-فرد بلندتر از ما: دراز
-کوتاهتر از ما: کوتوله
-همکار جزئی‌نگر: ایرادگیر و وسواسی
-ما جزئی نگرتر باشیم: دقیق

🔸-فردی لیوان آب ما را چپه کرد :کور
-پای ما به لیوان دیگری خورد: شعور ندارد لیوان را سر راه قرار داده.

🔸به کجا چنین شتابان؟!!
دنیای قضاوت‌هایمان یعنی تحلیل رفتار و گفتار دیگران بر اساس رفتارهای خودمان؟

👤 دکتر انوشه

...