عکس کیک صبحانه ساده
خانم آقا محمدم
۴۷۸
۳.۶k

کیک صبحانه ساده

۱ اردیبهشت ۹۸
دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است......
#السلام_علیک_یا_بقیه_الله_فی_ارضه🌷🌷🌷
میدانم بارها جواب سلامم را داده ای و من نشنیده ام ، شنیدن گوش شنوا می خواهد ، گوش من سخت سنگین است.

انتظار آمدنت غلط بزرگیست ، من باید منتظر به خود آمدن باشم ، شاید این شنبه به خود بیایم ، شاید هم از شنبه ی بعد...
اینکه کدام شنبه من ظهور می کنم ، معلوم نیست...
اینکه کدام شنبه خانه تکانی می کنم ، معلوم نیست...
اینکه کدام شنبه خالص و ناب و بی ریا و بی گناه و پاک می شوم برای دیدارت معلوم نیست...
نمی دانم آقا....
شاید این شنبه بیایم آقا ، شاید...

رو سیاهم آقا اما ....
حتما هیچ عجله ای برای آمدنت ندارم که این گونه خونسرد و آرام سپری میکنم روزها را یکی پس از دیگری انگار نه انگار ....
غایب منم ای همیشه حاظر ، غایب منم که برای ظهور در ساحتت ، برای آمدن به محضرت هیچ عجله ای ندارم.....
غایب منم که هر روز برای آمدنت دعا می کنم و برای نیامدنت هزار کار دیگر....
وجه شبهی با اهالی کوفه دارم؟


آقا ، امام ، پدر ، صاحب ، مالک ، سرور ، دردانه ی نیک ترین خلق جهان ، منجی بشریت ، کشتی نجات ، عزیز دل زهرا ، نور چشم رسول ، پسر نرجس خاتون.....
روز میلادت مبارک ، در این روز بزرگ برای ظهورم دعا کن ، دعا کن این شنبه بیایم ، برای ظهورم دعا کن آقا که به دعایت سخت محتاجم ....
دیگر وقتی باقی نمانده ، آخر الزمان است ، شاید این جمعه بیایی....
دعا کن شنبه ی من قبل از جمعه ات باشد....
آقا ، رو سیاهم ، میدانم انتظار آمدنم را می کشی..
شاید این شنبه بیایم.....
شاید........
...
نظرات