عکس حلوای شیر شکلاتی
❤لی لی❤
۲۲۰
۱.۷k

حلوای شیر شکلاتی

۱۲ اردیبهشت ۹۸
#دلنوشته:
گوشی تلفن را برمیدارم،۲۲۴۲۲۴۷..... صدای ممتد بوق با ضربان قلبم تلاقی میکند... آنقدر ضربان قلبم بلند است که احساس میکنم سرم تکان میخورد...چشمان نمدارم را روی هم میفشارم و گوشی را میگذارم...با دو دستم صورتم را میپوشانم...
هر چقدر به مغزم فشار می آورم آخرین باری که نرگسم را دیده بودم یادم نمی آید،آخرین تصویری که در ذهنم بجا مانده لبخند همان روزیست که وقتی بعد مدتها به خانه اش رفتم برلب زد و از روی پله ی پنج دری بلند شد وبا همان لبخند گرم به استقبالم آمد...اما انگار نه انگار که مدتها قهر بودیم باهم😔حتی هیچ چیز را بیادم نیاورد...حتی نگفت که راه گم کرده ای؟...نگفت کو شاخه گل آشتی کنانت... فقط خندید و مرا در آغوش گرفت... میدانی قهرهای خواهرانه عادیست،غیر عادی ترین چیز دنیا دلتنگی برای همان قهرهاست!!نه...نه... شاید غیرعادی ترین چیز دنیا باور نکردن باشد...اینکه هر روز ساعتها بنشینی کنار پنجره و به تلفن خیره شوی و منتظر باشی مثل هرروز تلفن بزند،اما نزند...
اما آخرین باری که صدای نرگسم را شنیدم خوب بیاد دارم،یک روز قبل از آخرین خداحافظی...گفت: فردا بیا و مهمان من شو...
و من بعد از سالها هنوز در حسرت آن سفره ای میسوزم که هرگز پهن نشد🖤

😔🖤😔🖤😔🖤😔🖤😔🖤😔🖤😔🖤😔🖤😔🖤😔🖤😔🖤😔
دوستای خوبم دستور حلوای شیر شکلاتی توی پیجمه👈

#حلوای_شیرشکلاتی_خیرات_اموات_خواهرام_پدرم
...
نظرات