عکس زولبیا
Reyhan.r
۲۱
۳۵۶

زولبیا

۲۴ اردیبهشت ۹۸
این زولبیاها با دستور خانم "مارال فرهادی" هست ممنونم ازشون⚘خیلی از بازاری ها خوشمزه تر شد.
۴ساعت تویخچال استراحت کرد، کمی سفت بود که ۴ ق غ ماست ریختم. حدود ۴۵تا زولبیا شد.
ولی من شهد رو مثل شهد بامیه ک درست کرده بودم با یک لیوان شکر و دولیوان آب (عرق هل، آب لیموترش و زعفران) درست کردم و گلوکز هم نداره.
#شیرینی #زولبیا #افطار #رمضان
...
نظرات