عکس خورش قیمه
NORA. hb
۲
۲۱۹

خورش قیمه

۶ شهریور ۹۸
🗒
به آدم ها دروغ می‌گویند، آدم ها دروغ ها را می ‌بینند و به روی خودشان نمی آورند و آن ها را تحمل می‌کنند
بعد ناسزاها و تحقیرها را تحمل می‌کنند و جرأت نمی ‌کنند جانب آدم‌ هاى درستکار و آزاده را بگیرند.
آن ‌وقت خودشان هم دروغ می‌گویند و لبخند می ‌زنند و همه ى این ها به خاطرِ یک لقمه نان به خاطر يک گوشه‌ ی دنج، به خاطر یک مقام پست و بی‌ ارزش..
نه، نه!
يک انسان نباید اینجور به زندگی ادامه دهد...!

👤آنتون چخوف
...
نظرات