عکس پاستا و سالاد ماکارونی
مامانِ بهرام
۷۵
۱.۳k

پاستا و سالاد ماکارونی

۶ مهر ۹۸
#پاستا#سالاد،،این متن و باید با آب و طلا نوشت⚘هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بها نه است⚘دقت بکنی نور خدا داخل خانه ست⚘در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی⚘اول تو ببین قلب کسی را نشکستی ⚘این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟⚘همسایه ما گشنه ما سیر بخوابیم⚘در خلقت ما راز ومعمای خدا چیست ؟⚘انسان خودش آیینه کعبه مگر نیست⚘بر خیز و کمی کعبه آمال خودت باش⚘چنگی به نقاب بزن و مال خودت باش⚘تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است⚘تصویر خدا واضح و چشمان تو خواب است⚘شاید که بتی در وسط ذهن من و توست ⚘باید بت خود،با نم باران خدا شست⚘گویی که خدا در بدن و در تنمان است⚘نزدیک تر از خون و رگ و گردنمان است⚘⚘
...