سالاد الویه | سرآشپز پاپیون
عکس سالاد الویه
یاسمین
یاسمین
۲
۱۶۶

سالاد الویه

۲۴ مهر ۹۸
نظرات
سایر کاربران
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
پیج من و خواهرم
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
خودتان باشید/ مهم نیست‌دیگران‌چه‌فکری‌می‌کنند/اگرخدا‌شمارااینگونه‌آفریده‌حتمادلیلی‌دارد/بعلاوه،یک‌جنس‌اصل‌همیشه‌بیشتر‌ازیک کپی‌می‌ارزد
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
الهی آن ده که آن به... با افتخار گیلانی ام🌺