عکس میگو هواری (میگو پلو جنوبی)
koti koti
۳۴
۴۵۰

میگو هواری (میگو پلو جنوبی)

۲۹ مهر ۹۸
اینم یه ناهار خوشمزه که بابا مامانم پسندیدن😍😍😍💜
داشتم موقع غذا درست کردن نقاشی میکشیدم😐😁✏
🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷🎷
سوال: چقد از نقاشی (کشیدن و دیدن ) خوشتون میات؟🤔😻
خودم که عاشق نقاشی کشیدنم😍😍😍😎
...
نظرات