عکس ترشی سالاد زمستونه.عالیه مخصوصا وقتی خیلی تندش کنیم

ترشی سالاد زمستونه.عالیه مخصوصا وقتی خیلی تندش کنیم

۲۰ آبان ۹۸
سایر کاربران
۱۳۶۱ قزوین
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
«قلبی که صاف باشد لبخند خدارا همه جا میبیند»
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون