عکس کیک ماست

کیک ماست

۲۶ بهمن ۹۸
ای آزموده ، آزمودت خدایی که تو را آفرید ، پیش از آنکه تو را بیافریند ، پس به آنچه آزمودت تو را شکیبا یافت . ما بر این باوریم که دوستان و تصدیق کنندگان تو هستیم و به تمام آنچه پدرت و وصی اش برای ما آورده صبر کننده ایم پس از تو در خواست میکنیم اگر تصدیق کننده ی تو بوده ایم ، ما را به تصدیقمان به پدرت و جانشینش ملحق کنی ، تا خود را بشارت دهیم که به سبب ولایت تو پاک گشته ایم .
سلام بر تو ای دختر رسول خدا ، سلام بر تو ای دختر پیامبر خدا ، سلام بر تو ای دختر محبوب خدا ، سلام بر تو ای دختر دوست صمیمی خدا ، سلام بر تو ای بانوی بانوان جهان از گذشتگان و آیندگان ، سلام بر تو ای همسر ولی خدا ، سلام بر تو ای مادر حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت ، سلام بر تو ای همسخن با ملائکه و بسیار دانا ، سلام بر تو ای ستمدیده ای که حقت غصب شده ، سلام بر تو ای بانوی پهلو شکسته .

ای بانو خدا و رسولان و فرشتگانش را گواه می گیرم که من خشنودم از کسی که تو از او خشنودی و خشمگینم بر سر کسی که از او خشمگینی و بیزارم از هر تو از او بیزاری ، دوست دارم هر را تو دوست داری و دشمنم هر که تو با او دشمنی و متنفرم از هرکه او از او نفرت داری و محبت دارم به هر که تو به او محبت داری و خدا برای شهادت و حسابرسی کیفردهی و پاداش دهی کافی است .

این متن ترجمه ی زیارت حضرت زهراست ، حضرت را در روز تولدش زیارت کردم به امید اینکه زیارتم را پس دهد در شب اول قبرم....
و ثواب این زیارت را هدیه میکنم به مادر عزیزم که بسیار از او دور هستم !!!!
...
نظرات