عکس بامیه
matin
۱۱۰
۶۴۹

بامیه

۱۳ تیر ۹۴
دوست جونیام نمازو روزه هاتون قبول.جاتون خالی خیلی عالی شده بود فقط حیف که تنها بودم نشد همشون یه اندازه بشه.التماس دعا
...
نظرات