عکس شِیک توت فرنگی???

شِیک توت فرنگی???

۱۲ خرداد ۹۹
🎀🎀🎀🎀🎀آرامش تحفه ای گرانبها
با رنگ عشق است از جانب خدا
در این عصر زیبا این هدیه را
برای شما دوستان نازنین آرزومندم
عصرتون پر از آرامش
کامتون شیرین🎀🎀🎀🎀🎀🎀
...
نظرات