عکس سبزی پلو میگو،رشته پلو مرغ
♡Little cook♡
۳۶۴
۵۴۷

سبزی پلو میگو،رشته پلو مرغ

۲۷ خرداد ۹۹
عکس آرشیوی😊😋
این عکس برای ماه رمضان بود که من یادم رفت پستش کنم 🙏
امیدوارم برنامه تایید کنه ⭐🌹
#سبزی_پلو
#میگو
#مرغ
#رشته_پلو
...