عکس حلوای زعفرانی یه نذری کوچک
برای خانواده
تارا RR (فاتحی)
۱۵۵
۳.۱k

حلوای زعفرانی یه نذری کوچک برای خانواده

۹ شهریور ۹۹

نازم آن آموزگارے را كه در
یک نصف روز
دانش‌آموزان عالم را همه دانا ڪند.
ابتدا قانون
آزادے نویسد بر زمین
بعداز ان با خون
هفتاد و دو تن امضا ڪند.
عاشورای حسینی تسلیت
اَلسَّلامُ عَلَی الْحُسَیْنِ وَ عَلی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلی اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلی اَصْحابِ الْحُسَیْن

...
نظرات