عکس ذرت مکزیکی
Mamane Amirsam
۹۵
۲k

ذرت مکزیکی

۲۳ مهر ۹۹
زندگیِ عزیز ؛
امروز هم ، برایِ گرفتنِ حالِ ما ،
زورِ خودت را بزن ،
مهم نیست ...
ما به خودمان قول داده ایم حالمان خوب باشد !
...
نظرات