عکس پلو میگو و سینی میوه های رنگارنگ
fati gol76
۰
۸۱

پلو میگو و سینی میوه های رنگارنگ

۱۵ آبان ۹۹
" یابــنَ الصــراطَ المُستقیـــم "
راهی ام کن به راهت
که هر چه راه غیرِ مقصدت....
...