عکس عدسی
ترنم و طلوع
۱۹
۴۸۵

عدسی

۱۷ آذر ۹۹
سلام. دستپخت آقای همسر وقتی داشتم عکس می گرفتم تأکید کرد که به اسم خودت تموم نکنی! لیمو هم همون لیموهایی هست که طبق دستور مامان مأوا جان داخل فویل پیچیدم گذاشتم فریزر الان درآوردم. عالی بود تلخ و یخی نشده بود.
...
نظرات