عکس ماهی سرخ شده
الهام
۹
۲۱۸

ماهی سرخ شده

۲۴ آذر ۹۹
این ماهی برای اولین بار شوهر ماهیگیر ما گرفته منم سرخ کردم 😋خیلی تیغ داشت ولی خوشمزه بود
...
نظرات