عکس اش اوماج
reyhaneh
۴
۵۲

اش اوماج

۲۷ آذر ۹۹
اش محلی اوماج😍خیلی خوشمزس🥣
با رنده یا دست گلوله های گرد ریز ک با ارد خمیر درس میشه رو توی اش میریزیم😊
#دستپخت مامان بزرگ🥰
...
نظرات