عکس مرغ زغالی
Zahra
۱۸
۷۰

مرغ زغالی

۱۸ بهمن ۹۹
هیچ چیز دو بار اتفاق نمی‌افتد و اتفاق نخواهد افتاد ؛ به همین دلیل ناشی به دنیا آمده‌ایم و خام خواهیم رفت !
هیچ روزی تکرار نمی‌شود ، دو شب شبیه هم نیست ، نگاه قبلی مثل نگاه بعدی نیست ...
شاد شاد باشید
امروز رو زندگی کنید
امروزتون تکرار نمیشه
...
نظرات