عکس ماکارونی
Fatemeh
۲۷
۱۶۳

ماکارونی

۲۸ بهمن ۹۹
تا دندون داری بخند
تا چشم داری ببین
تا گوش داری گوش کن
تا سالمی زندگی کن
یادت باشه دنیا منتظر هیچ کس نمی مونه
به لبخند زدن ادامه بده
#ماکارونی#نهار#شام#خوشمزه
...
نظرات