عکس کیک روز پدر
Masomeh_Mohamadi
۵۷
۷۴۳

کیک روز پدر

۲ ماه پیش
پدر ؛ تکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیست.. اما همیشه به جرم پــــدر بودن باید ایستادگی کند ؛ و با وجود همه مشکلات. به تو لبخند زند تا تو دلگرم شوی که اگر بدانی … چه کسی . کشتی زندگی را از میان موج های سهمگین روزگار به ساحل آرام رویاهایت رسانده است ؛ پدرت را میپرستیدی ..
#روزپدر#کیک_اسفنجی#روزپدر
...
نظرات