عکس ژله
کورد بانو
۸۷
۱.۸k

ژله

۲ ماه پیش
عزیزای دلم
به رسمِ "رفاقت" براتون دعاهای خوب می کنم ؛
دعا می کنم لب‌خندهاتون از تهِ دلتون باشد ، و غصه هاتون سطحی و زود گذر
دعا می کنم مسیرِ موفقیتتون هموار باشد و انگیزه های صعود و پروازتون ، بسیار ...
دعا می کنم هرگز در پیچ و تابِ زمانه ، بی پناه نباشید ،
هرگز دلتون نگیرد ،
و چشم های زیباتون ، هیچ زمانی خیس و اشک آلود نباشد !
دعا میکنم
کسانی کنارتون باشند ؛
که شما را می فهمند و هوای دلتان را دارند ...
من خوشبختیتان را ، شادیتان را ، آرامشتان را ؛
من آرزوهای زیبای شما را آرزو می کنم ...
آرزو می کنم به معنای واقعی "زندگی کنید" ...
سال نوتون مبارک😘🥰
...
نظرات