عکس عدس پلو ساده
shirin.8177
۱۶
۴۱۷

عدس پلو ساده

۱ ماه پیش
افرادی که روزانه حداقل ۳۰ دقیقه کتاب مطالعه میکنند، بیشتر از دیگران عمر میکنند !
یک علت آن میتواند این باشد که مطالعه به مغز کمک میکند فعال و سالم بماند !
...
نظرات