عکس زولبیا
شربت بار
مه یاس
۵۷
۵۲۳

زولبیا شربت بار

۱ ماه پیش
آغا من هرکاری میکنم این زولبیا با من راه نمیاد😐
دوبار پارسال درست کردم که باب میلم نبود
الانم دوباره که باز باب میلم نشد
وقتی تو روغن مینداختم خیلی نرم بود.باید کامل سرخ میشد که ترد بشه
اونجوری هم من دوس ندارم رنگش تیره بشه
...
نظرات