عکس شیک انبه
sama
۴۰
۱۹۶

شیک انبه

۲۰ تیر ۰
#شیک_انبه
دو روز در سال است که ما نمی توانیم برایش کاری انجام دهیم: دیروز و فردا....امروز میگذرد و فردا می اید:)
قبل از خواب، ¹به ارزو هات فکر کن و ²خداروبه خاطر دادن یه روز و فرصت دیگه بهت، شکر کن و ³به کارهایی که لازم است!فردا انجام دهی،بیاندیش!
...
نظرات