عکس جوجه کباب زعفرونی
sepid
۱
۲۰

جوجه کباب زعفرونی

۲۹ شهریور ۰
#جوجه_کباب#چلوکباب🌹💞💚

تا دندون داری بخند
تا چشم داری ببین
تا گوش داری گوش کن
تا سالمی زندگی کن
یادت باشه دنیا منتظر هیچ کس نمی مونه
به لبخند زدن ادامه بده
چون زندگی زیباست .
...
نظرات