عکس چای سبز
roz khosravi
۲k
۱.۲k

چای سبز

۱۱ اردیبهشت ۱
هیچگاه بخاطر هیچکس دست از ارزش هایت نکش! 
چون زمانی که آن فرد از تو دست بکشد،
تو میمانی و یک من بی ارزش!

...
نظرات