عکس #جوجه شکم پر و سبزیجات#

#جوجه شکم پر و سبزیجات#

۲۰ اردیبهشت ۱
فقط پای مرغه😂😂😂😂
♖ ℂ𝐨๏𝓴ίⓃﻮ w𝓘Tн 爪𝓇. ᗰ𝐨ᔕ𝕊𝕒𝓭ᵉﻮн ♡
Be Good for everyone,The One who understands, will be
always by Your side, and the one
Who did not understand,One day will miss all your Goodness🦋
واسه همه خوب باشین،🫂🫀
اونی که متوجه بشه
همیشه کنارتون میمونه ❤️🔗
اونی هم که متوجه نشه
یه روز دلش برای تمام
خوبیاتون تنگ میشه🤍‼️
...