عکس کباب کوبیده نگینی
خانم آقا محمدم
۱۷۲
۳.۳k

کباب کوبیده نگینی

۱۸ بهمن ۹۴
البته نگینی نیست ، کوبیده ی معمولی قفل بود از این قسمت فرستادم .
...
نظرات