عکس کیک وانیلی با روکش گاناش...
یگانه...
۸
۱۸۸

کیک وانیلی با روکش گاناش...

۱۰ فروردین ۹۵
برا تولد داداش گلم...بینشم گاناش و گردو زدم...عالی شد خداروشکر
...
نظرات