به ترتیب

دستور پختی یافت نشد

به ترتیب

عکسی یافت نشد

سایر کاربران
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
بین این همه ضمیر فقط یک “تـــــــــو” کافیست !
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
سرنوشت تو بس که دلا من قلشت😔
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون