Sara.R
♡♡♡
Sara.R ♡♡♡

دستور پختی یافت نشد

دمی گوجه

دمی گوجه

۱۰ تیر ۹۸
دمےگوجه ڪه ماشالله همه بلدین 😊
جاتون خالے خیلے خوشمزه شده بود 😋😋😋
یه ڪوچولو تندش کردم عالے شده بود ...
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
______________________________
ڪلید قلبت ڪجاست !!!؟؟؟؟

مادربزرگ مےگفت : دل هر آدمے درے دارد ...
مےگفت : باید باز ڪنے درِ دلت را روے لبخند آدمها ...
مےگفت : هر ڪدام از این درها یڪ ڪلید بیشتر ندارد ...
مےگفت : ڪلیدِ دل آدم دستِ خودِ آدم نیست ...
مےگفت : انگارے ڪلیدها را دمِ خلقت پخش ڪرده‌اند بین آدمها ...
هر ڪس یڪے برداشته براے خودش ...
مےگفت : بلند شو برو بگرد ، بگرد ببین ڪلید قلبِ ڪیست توے دستهایت ... ؟؟
ببین ڪلیدِ قلبت ڪجاست ... ؟؟
۱۳۹۸/۴/۱۰
۱۵:۵۳
💖💖💖
...
کیک ساده

کیک ساده

۲۲ اسفند ۹۷
سلام دوستاے عزیزم 🌺🌺🌺🌺
این ڪیڪ رو چند روز پیش درست ڪردم ، ظاهرش ڪ خوب بود ولی مزش رو نمیدونم 😆
آخه همسرے ڪیڪ رو برده بودن واسه دانشجوهاش 😊
این اولین ڪیڪے بود ڪه خودمون ازش نخوره بودیم
________________________
سال ، دارد تمام میشود ...
دارم فڪر میڪنم
به روزهایے ڪه رفت ...
به لحظاتے ڪه خندیدم ...
لحظاتے ڪه اشڪ ریختم ...
و تمام ثانیه‌هایے ڪه ڪنار عزیزانم گذشت ...
با سرعت ، مرور میڪنم ...
اتفاقات خوب و بدے را ڪه برایم افتاد ...
آدم‌هاے جدیدے را ڪه وارد زندگیم شدند ...
و آدم‌هایے را ، ڪه از زندگیم رفتند ...
دیگر قرار است یڪ جمله * یادش بخیر * قبل از خاطرات خوب امسالم بیاید ...
قرار است امسال بشود * پارسال * ...
من تمام این روزها را زندگے ڪردم ...
خوب‌هایشان برایم امید بود ، و بد‌هایشان برایم درس ...
میان همین روزها بود ڪه یاد گرفتم ...
قوے تر باشم ...
عاشق تر باشم ...
مهربان تر باشم ...
خدایا ، ب مردم ڪشورم ڪمڪ ڪن ...
دستے به سر و گوش زندگیشان بڪش ...
دردهایشان را درمان باش ...
و دلهایشان را از همیشه شادتر ڪن ...
اےڪاش سال جدید برایمان ، سال اتفاقات خوب باشد ...
ڪاش بادهاے بهار ، مهربانے بر سر این مردم ببارند ...
آنقدر ڪه انسانیت ، جانے دوباره بگیرد ...
ڪاش سال پیش رو ، بهترین سال زندگیمان بشود ...
سالے ڪه تنها اشڪ جارے از چشم ها ، اشڪ شوق باشد ....
سالے ڪه همگے خوشبخت باشیم ...
سالے ڪه ...
دلمان نیاید تمام شود ...
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
دوستاے عزیزم پیشاپیش سال جدیدتون عالے 😊
💜 یادتون نرِ براے منِ حقیر هم دعا ڪنید 💜
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
۲۲:۳۸
💖💖💖
...
کیک هندونه ( یلدایی )
سلام 😊
این ڪیڪ رو براے یلدا درست ڪرده بودم ، اولین تجربه ڪیک خامه‌ایم هست ☺
دیگه وقت نشد همون موقعها عڪسش رو ارسال ڪنم
تنها ابزارے هم ڪه داشتم قیف یه بار مصرف بود 😆
با چاقو و یه تیڪه ربان صافش ڪردم 😊
بریلوشم خودم درست ڪردم عالے شده بود البته من از آبلیموش که تو دستور اومده بود خیلے ڪمتر ریختم ، عالے شده بود 😋😋😋😋😋
ڪلا تجربه سخت ، شیرین و خوشمزه‌اے بود 😋
💜💜💜 جاتون خالے 💜💜💜
میدونم تو نگاه شما ڪه ماشالله همتون استادین خوب نشده فقط میخواستم تو پیجم باشه 😊
_________________________________

💜💜 خـــــــدا وقتے بخواهد غیر ممکن ، میشود ممکن .

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

دوستاے گلم برام دعا ڪنید 😊
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
۱۸:۵۳
💖💖💖
Sara.R
...
ژله هندونه یلدایــــــــی من
خیلیـــــــــــی دوسش دارم 😊😊😊
با سه تا بسته ژله درستش ڪردم یه ژله هندونه ، یڪی هم ژله ڪیوی و یه ژله آلوئورا ، ژله آلوئورا رو با شیر درست ڪردم ڪه سفید بشه 😏
بعد ژله قرمز ڪه من از ژله هندونه درست ڪردم رو با نصف ژله سفیدم مخلوط ڪردم و ریختم تو قالب .
گذاشتم یڪم ببنده بعد ژله سفید رو ریختم روش و در آخر ژله ڪیوی رو ڪه اونم با شیر درست ڪردم ریختم روش بعد هم وقتی از قالب جداش ڪردم شڪلات چیپسی روش گذاشتم ...
ماشالله همتون استادیـــــــد توضیح رو برای خودم گذاشتم بعدها خواستم دوباره درست ڪنم مشڪلی نداشته باشــــــــــم 😆
آهان اینم بگم تموم ، فڪر ڪنم همون این قالب رو تو خونمون داریم 😆
_____________________________
عشـــــــق یعنی دو نفر بی دلیل
حالشون ڪنار هم خوبــــــــــــ باشه 💑 💏
انقدر سختش نڪنیم 😊
۱۳۹۷/۱۰/۲
۱۰:۳۶
💖💖💖
...
پشمک شکلاتی و پفیلا ( یلدایی)
این خوشگلا رو براے شب یلدا درست ڪردم خیلے خوب شده بود 😊
دومین بار بود پفیلا و پشمڪ شڪلاتے درست میڪردم در جریانید دیگه بار اول همش رو همسرے نوش جان ڪرد .
دوباره مجبور شدم برای شب یلدا درست ڪنم 😆
زمستونتــــــــــون مبارڪــــــــــــــــ
🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
⛄☃⛄☃⛄☃⛄☃☃☃⛄☃☃☃☃☃⛄☃
______________________
دل نیست هر آن دل
ڪه دلــــــــــــــــــارام ندارد
بی روے دلــــــــــارام دل آرام نـــــــدارد 💑
۱۳۹۷/۱۰/۱
۹:۱۵
💖💖💖
...
حکاکی هندوانه ( یلدایی )
امروز ب یڪی از دوستام ڪه مهد و پیش دبستانے داره سر زدم دیدم برا بچه ها قراره یلدا بگیرن این هندونه رو هم همون جا با چاقو میوه خوری براشون درست ڪردم 😊 😆
میدونم زیاد جالب نشده ولی هم خودم دوست داشتمش هم دلم میخواست تو پیجم باشه 🙇
خیلے روز خوبے بود همیشه ڪنار بچه ها بودن بهم ڪلی انرژے میده ....
پیشاپیش یلداتون مبارڪ 💟💟💟💟
__________________________
یلداے من آخر پاییز نیست ...
شاید لابلاے برف هے زمستان ....
در پس همان آفتاب سوزان تیر ...
چشم‌ هایت .....
روزم را یلدا ڪند ....
وقتی انعڪاس تصویرم ....
لبخند تو باشد ...
شبم ڪه هیچ ...
روزگارم یلدا میشود ...
حساب من ...
نه با پاییز است ...
نه عاشقانه هاے نارنجیش
چشم هایت ...
آخرین برگ فصلم را ورق میزند ...
برای همسرے شڪموی خودم ڪه خیلــــــــــــــے دوسش دارم
💕💑💕
۱۳۹۷/۹/۲۸
۲۴:۱۸
💖💖💖
...
فرنی قالبی ( یلدایی)
اینم دلبراے خوشگل من 🙃
اولین بار بود فرنے رو اینجورے درست میڪردم 🙇
قسمت قرمزش رو با آب لبو قرمز ڪردم ، البته بیشتر صورتے شد 😉 از این مدل هندونه هایے ڪه خوب رسیده نیست 😆
سفیدشم ڪه خب سفیده دیگه یعنے بدون رنگ 😊
سبزشم با رنگ خوراڪے رنگ ڪردم 😏
دیگه ماشالله خودتون استادید 😍😍
خیلے خوشمزه بود جاتون خالے ...
امروز همسرے جونم خونه نبود برا همین فرصت شد عڪس بگیرم ☺
آخه از بس شِمَڪوِ نمیزاره عڪس بگیرم 😊 😆💋
آهان اینم داشت یادم میرفت تو دستورش ۳ تا قاشق نشاسته بود و ۲ تا قاشق آرد برنج ، ریا نباشه جابه‌جاشون ڪردم ۳تا قاشق آرد ریختم و ۲ تا قاشق نشاسته 😆
۲ تا لیوان شیـــــر ، نصف لیوان آب ، ۵ قاشق شڪر ، ۱ سی‌سی اسانس وانیل و ۳۰ گرم ڪره من ڪره رو کمتر میریزم و شڪرشم یه ۱،۲ قاشق بیشتر امیدوارم درست ڪنید و لذت ببرید 😊
____________________________
آدم‌هاے خوب زندگے من رنگشان آبی است ...
هر صبح می‌شود ڪنارشان با دلِ گرم چاے دارچین نوشید ، لبخند از صورتشان نمیرود و از جنس آرامش مطلقند ...
آدم‌هاے خوب زندگے من مثل ساعت ده صبح روز آفتابے ‌اند ...
همانقدر دلنواز و پر‌انرژے ...
تن صدایشان با صداقت آمیخته شده ...
آدمهاے خوب زندگے من ساده و مهربانند مثل پیراهن گلدار مادربزرگم ...
انگار هستند برای خوب ڪردن حال من در روز‌هاے پر از سختے و استرس ...
همان هایے که بر عڪس خیلے از مهمانے ‌هاے اجبارے و از چند وقت پیش هماهنگ شده ، هر وقت دلت تنگ بود خودت را پشت در چوبے خانه‌شان ببینے ... 😊
۱۳۹۷/۹/۲۲
۲۳:۲۷
💖💖💖
...
کیک فنجونی ( قالبی )
سلام
خب این بنده خدا هم کیک فنجونی قالبی هست 😊
اولین بارم بود این کیک رو درست میکردم ☺
من برای این قالب یه بار دستور رو ساده درست کردم و یک بار پودر کاکائو 🙇
آهان شکرشم یه قاشق اضافه کردم ، آخه همسر جان شیرین تر بیشتر دوست دارن 😆
از روغنشم یک قاشق کم کردم ، یعنی اگه یکی از این دستورا رو ی کوچولو دستکاری نکنم انگار اصلا بهم نمیچسبه 😊😆😉
خدا رو شکر به بقیه دستور کاری نداشتم 😆
بافت فوق العاده ای داره ، خیلی خوب پف کرده بود ، خیلی زود آماده میشه ، و مهم تر از همه خیلی کم زحمته
حتما امتحان کنید پشیمون نمیشید 🍁🍁🍁🍁
_________________________
۱۳۹۷ / ۸ / ۱۱
۳ : ۳۱
💖💖💖
...
نان کلن

نان کلن

۶ آبان ۹۷
سلام ... شب پایزیتون قشنگ ... 🍁🍁🍁
نان کلن هستن ایشون 😊
با دستور دوست عزیزم marzieh ( مرضیه جون ) 🌹 واقعا دستور بی نقص و عالی بود 💟 دستشون درد نکنه
از بس قشنگ بود دلم نیومد فقط یه عکس ازش بزارم ☺
بهتون پیشنهاد میکنم حتما درست کنید این اولین تجربم بود ولی بعدش تا حالا ۳ بار دیگه درست کردم از بس ناز و خوردنیه 😋😋😋😋
________________________
التماس دعا ...
بد جوری به دعا هاتون احتیاج دارم 🙇
دعا کنید برام حال دلم اصلا خوب نیست و انگار این روزها قرار نیست با هیچ چیزی خوب بشه 😢
این روزها دلم تنهایی میخواد ...
دلم بارون میخواد ...
دلم رفتن میخواد ...
دلم ...
دلم بد جوری .....................
دعا کنید برام ....
۱۳۹۷/۸/۵
۲۱:۰۸
💖💖💖
...
ته انداز مرغ

ته انداز مرغ

۱۰ شهریور ۹۷
سلام ... 💖💖💖
حال و احوال شما ؟ خوبید ؟ خوشید ؟ ☺
خب اینم ته انداز بنده ک یه کوچولو برشته شد 😊 مدیونید فکر کنید سوخته 😆
____________________
💕 خوش خیال کاغذی 💕
💖 دستمال کاغذی به اشک گفت :
💖 قطره قطره ات طلاست ...
💖یک کم از طلای خود حراج میکنی ... ؟
💖 عاشقم ... با من ازدواج میکنی ؟
💖 اشک گفت : ازدواج اشک و دستمال کاغذی ... !؟
💖 تو چقدر ساده ای خوش خیال کاغذی !
💖 توی ازدواج ما ، تو مچاله میشوی ...
💖 چرک می شوی و تکه ای زباله می شوی ...
💖 پس برو و بیخیال باش ...
💖 عاشقی کجاست ؟ تو فقط دستمال باش !
💖 دستمال کاغذی ، دلش شکست ...
💖 گوشه ای کنار جعبه اش نشست ...
💖 گریه کرد و گریه کرد و گریه کرد ...
💖 در تن سفید و نازکش دوید خون درد ...
💖 آخرش ، دستمال کاغذی مچاله شد ...
💖 مثل تکه ای زباله شد ...
💖 او ولی شبیه دیگران نشد ...
💖 چرک و زشت مثل این و آن نشد ...
💖 رفت اگر چه توی سطل آشغال ...
💖 پاک بود و عاشق و زلال ...
💖 او با تمام دستمال های کاغذی فرق داشت ...
💖 چون که در میان قلب خود دانه های اشک کاشت ...
۱۳۹۷ / ۶ / ۱۰
۱ : ۱۹
💖💖💖
...
نان خرمایی

نان خرمایی

۲۹ تیر ۹۷
نون خرمایی عزیز من عالی شده بود با خمیر جادویی درست کردم مواد داخلشم ؛ خرما ، گردو ، دارچین و یه کم گلاب و کره بود ... 😊
جاتون خالی با چایی خیلیییییی چسبید 😋😋😋
________________
پیر مردی هر روز تو محله پسرکی رو با پای برهنه میدید که با توپ پلاستیکی فوتبال بازی میکرد ؛
روزی رفت و یه کفش کتونی نو خردید و اومد به پسرک گفت بیا این کفشا رو بپوش پسرک کفشا رو پوشید و خوشحال رو به پیرمرد کرد و گفت شما خدایید ؟؟؟
پیرمرد لبش را گزید و گفت : نه پسر جان
پسرک گفت پس دوست خدایی ، چون من دیشب فقط به خدا گفتم کفش ندارم ... 👦
💖💖💖 دوست خدا بودن سخت نیست 💖💖💖
۱۳۹۷ / ۴ / ۲۸
۲۳ : ۲۵
💖💖💖
...
خورشت گوجه شمال
خب اینم برای مهمونیم بود قبل اومدنشون عکس گرفتم برای همین بدون تزیین هست 😆
دیگه ب بزرگواری خودتون ببخشید 🙇
یه چند تا عکس دیگه هم هست ک به نوبت میزارم
_______________
۱۳۹۷ / ۴ / ۱۱
۲۲ : ۴۹
💖💖💖
...
اینم دو تا کیک کشمشی گردویی
برای مهمونیم درست کرده بودم 😊
هم بافتش عالی شده بود ☺
هم خیلی خوشمزه شده بود 😋 😋😋
جلو مهمونام خجالت کشیدم از برش خوردش عکس بگیرم 😶
________________
دلتنگ که باشی ... 🙇
هیچ چیز ... 💖
آرامت نمی کند ؛ ... دلت ... ❤
یک پای رفتن می خواهد ... 👣
و یک دنیا راه ... 💕
۱۳۹۷ / ۴ / ۱۱
۲۲ : ۴
💖💖💖
...
سالاد و سس

سالاد و سس

۱۱ تیر ۹۷
برای مهمونی درست کرده بودم 😊
سالادش سه تا دیس بود چون هر سه تاش یه جور بود عکس یکیش رو گذاشتم 🙄
______________
حرف هایی هست ...
که نمیشود گفت ...
احساس هایی هست ...
که نمی شود بیان کرد ...
و خواستن هایی هست ...
که نمی شود خواست ...
و من ...
چقدر از این نمی شود ها دارم ...
۱۳۹۷ / ۴ / ۱۱
۱ : ۴۸
💖💖💖
...
خوشمزه های من (^_^)

خوشمزه های من (^_^)

۱۰ اردیبهشت ۹۷
با پیاز ، سیر ، فلفل دلمه و آبلیمو و نمک و ادویه گذاشتم مزه دار بشه 😋
بعد تو تابه رژیمی درستش کردم آخر سر هم با زعفران و کره رو مالش کردم ک خوش رنگ و بو بشه
و یه کوچولو پودر چعفری رو ش ریختم
عالیییی شده بود 😋😋😋😋😋
_________________
۱۳۹۷ / ۲ / ۹
۲۲ : ۱۳
💖💖💖
...
مشاهده موارد بیشتر
سایر کاربران
باران.کارشناس حقوق.مشهدی.عاشق اشپزی لایک عاشق زندگیم
سرسری رد شو  و زندگی کن دقّت، دق‌ت می‌دهد
یاسمن هستم . مهندس عمران پیج مامان جانم👇👇 مامانِchef
اینستا @ashpazi.fereshte
هرچقد "تو" را هجی کردم؛در آخردیدم "تویی" تمامی هجاهای هر مصرعم جانا...(۱۳۷۴ دانشجویی رشته علوم تربیتی،متاهل( M💑A)
کاربر فعال سرآشپز پاپیون