به ترتیب

دستور پختی یافت نشد

به ترتیب

عکسی یافت نشد

سایر کاربران
یارب دعای خسته دلان مستجاب کن...
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
بین این همه ضمیر فقط یک “تـــــــــو” کافیست !
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
خدایا توکل بر تو