ایلیاوبردیا
ایلیاوبردیا
به ترتیب

دستور پختی یافت نشد

به ترتیب

عکسی یافت نشد

سایر کاربران
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
اهل یزدم ..عاشق هنرو آشپزی...با دو پسر کوچیک و یه دختر ...ایام به کامتون همیشه
گاهی سکوت شرافتی دارد که گفتن ندارد..
کاربر فعال سرآشپز پاپیون