به ترتیب

دستور پختی یافت نشد

به ترتیب

عکسی یافت نشد

سایر کاربران
پاپیون خیلی الکی شده
گاهی سکوت شرافتی دارد که گفتن ندارد..
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
با عشق آشپزی میکنم برای همسر جانم و پرنسس کوچولومون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون