panah
panah

دستور پختی یافت نشد

کبه(کپه)
panah
panah
۲۲۹

کبه(کپه)

۲ هفته پیش
هیچوقت و هیچوقت و هیچوقت

از ابراز محبت

علاقه و عشق صادقانه

به کسی افسوس نخور

تو انسانی ترین شکل آدمیت رو بروز داده ای

و لایق تحسینی!
...
کیک یزدی
panah
panah
۱۷

کیک یزدی

۲ هفته پیش
بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ نقد ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻭﻡ،ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ،ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ!

ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ.

ﺣﺎﻝ، ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﻣﺜﻞ ﭼﻚ دﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ!!

ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﺵ ﺧﻮﺍﺳﺖ خدﺍﺳﺖ…

ﺗﺎ ﺍﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ.

‏«اگر تیغ عالم بجنبد زجای»

«نبرّد رگی تا نخواهد خدای»

ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺁﺑﺮﻭﻳﺖ ﺭﺍ ﻣﻲﺭﻳﺰﻡ، سکه ﻳﻚ ﭘﻮﻟﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ،

ﻛﺎﺭﯼ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﻭﻱ ﻳﺦ ﺷﻮﯼ،ﺑﻼﻳﯽ ﺳﺮﺕ ﻣﻲﺁﻭﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﺮﻍﻫﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ…

ﻫﻴﭻ ﻧﺘﺮﺱ!

ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﭼﻚ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﻝ ﺧﺪﺍﺳﺖ؛

ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﺗﻮ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ،

ﻭ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﺪ،ﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺗﻮﺳﺖ…

‏«ﻫﺮ ﭼﻪ ﺁﻥ ﺧﺴﺮﻭ ﻛﻨﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮﺩ‏»
...
کلوچه کنجدی
panah
panah
۳۴

کلوچه کنجدی

۳ هفته پیش
سلام سلام دوستان😍😘
خوبین عشقا؟ خوشین؟سلامتین؟ ان شاالله که خوب و خوش باشین😘
من اومدم با این کلوچه ها اونم چه کلوچه هایی😜خوشمزززززززه به به😍 خودم عکس دومو بیشتر دوس دارم💜
عکس سوم رو هم که میبینین نوشته ای هستش که همسرم روی صفحه ی اول کتابی که تو عکس میبینین برام نوشته اونم دقیقا شب خواستگاریم😄 شب خواستگاریم کتاب واسم هدیه آورد کلییییی ذوق کردم😆. ببخشید زیادی حرف زدم. ایام به کامتون باشه دوستان. خیلی میخوامتون خیییییییلی هااااا😘😘😘😘
مهربونا از کارام دیدن کنین و اگه خوشتون اومد لایک کنید. خیلی زحمت میکشم واسشون ولی اصلا دیده نمیشه😞 به هر حال اگه دوست داشتین لایک کنید. فداتون😙💖
...
دونات بدون تخم مرغ
panah
panah
۳۶
خانمم همیشه میگفت دوستت دارم
من هم گذرا میگفتم منم همینطور عزیزم...
از همان حرفایی که مردها از زنها میشنوند و قدرش را نمیدانند...
همیشه شیطنت داشت.
ابراز علاقه اش هم که نگو..آنقدر قربان صدقه ام میرفت که گاهی با خودم میگفتم: مگر من چه دارم که همسرم انقدر به من علاقه مند است؟
یک شب کلافه بود، یا دلش میخواست حرف بزند ،میدانید همیشه به قدری کار داشتم که وقت نمیشد مفصل صحبت کنم،
من برای فرار از حرف گفتم: میبینی که وقت ندارم، من هرکاری میکنم برای آسایش و رفاه توست ولی همیشه بد موقع مانند کنه به من میچسبی...
گفت کاش من در زندگیت نبودم تا اذیت نمیشدی
این را که گفت از کوره در رفتم،
گفتم خدا کنه تا صبح نباشی...
بی اختیار این حرف را زدم..
این را که گفتم خشکش زد،برق نگاهش یک آن خاموش شد به مدت سی ثانیه به من خیره شد و بعد رفت به اتاق خواب و در را بست...
بعد از اینکه کارهایم را کردم کنارش رفتم تا بخوابم،موهای بلندش رها بود و چهره اش با شبهای قبل فرق داشت،در آغوشش گرفتم افتخار کردم که زیباترین زن دنیارا دارم لبخند بی روحی زد ...
نفس عمیقی کشید و خوابیدیم ..
آن شب خوابم عمیق بود،اصلا بیدار نشدم...
از آن شب پنج سال میگذرد و حتی یک شب خواب آرامی نداشته ام...
هزاران سوال ذهنم رامیخورد که حتی پاسخ یک سوال را هم پیدا نکرده ام ...
گاهی با خود میگویم مگر یک جمله در عصبانیت میتواند یک نفر را...
مگر چقدر امکان دارد یک جمله به قدری برای یک نفر سنگین باشد که قلبش بایستد ؟!!
همسرم دیگر بیدار نشد،دچار ایست قلبی شده بود...
شاید هم از قبل آن شب از دنیا رفته بود، از روزهایی که لباس رنگی میپوشید و من در دلم به شوق می آمدم از دیدنش اما در ظاهر،نه...
شاید هم زمانی که انتظار داشت صدایش را بشنوم،اما طبق معمول وقتش را نداشتم ..
بعدها کارهایم روبراه شد ،حالا همان وضعی را دارم که همسرم برایم آرزو داشت ...
من اما...آرزویم این است که زمان به عقب برگردد و من مردی باشم که او انتظار داشت...
بعد مرگش دنبال چیزی میگشتم،کشوی کنار تخت را باز کردم ،یک نامه آنجا بود ،پاکت را باز کردم جواب آزمایشش بود تمام دنیا را روی سرم آوار کرد،...
خانواده اش خواسته بودند که پزشک قانونی ،چیزی به من نگوید تا بیشتر از این نابود نشوم ...
آنشب میخواست بیشتر باهم باشیم تا خبر پدر شدنم را بدهد...
حالا هرشب لباسش را در آغوش میگیرم و هزاران بار از او معذرت میخواهم اما او آنقدر دلخور است که تا ابد جوابم را نخواهد داد...
حالا فهميدم ، گاهی به یک حرف چنان دلی میشکند که قلبی از تپش می ایستد

بايد بیشتر مواظب حرفها بود ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌
...
پای سیب??
panah
panah
۵۰

پای سیب??

۴ هفته پیش
مردی شبیه پدرم...

همیشه فکر میکردم خوشبختی یعنی یک زندگی بدون دعوا، بدون خسته شدن، بدون غر زدن، بدون قهر کردن و درد کشیدن... فکر میکردم فقط زنهایی خوشبتند که مردشان مثل پروانه دورشان میگردد، جلوی همه قربان صدقه شان میرود، نمیگذارد دست به سیاه و سفید بزنند، هرروز برایشان گل و کادو میخرد و اینجور حرفها!
همیشه فکر میکردم مادرم خوشبخت نیست چون پدرم زیاد خسته میشد، زیاد غر میزد، عصبانیتش را دیده بودم، قهر و دعوایشان را دیده بودم؛ ولی ندیده بودم پدرم به مادرم بگوید "دوستت دارم" یا بگوید تو زیبایی! همیشه دلم به حال مادرم میسوخت!
تا اینکه خودم پستی بلندی های عاشقی را تجربه کردم. خسته شدم ، قهر کردم، داد زدم، فحش دادم، بارها گفتم همه چیز را تمام میکنم، او هم خسته شد، ناراحتم کرد، صدایش را بالا برد، لج کرد، اخمش را دیدم و بدتر از همه به من دروغ گفت... اما هیچکدام اینها باعث نشد بگویم من خوشبخت نیستم!
من خوشبختم در کنار مردی که نسبت به من، بودن و نبودنم، حالم، موافقت و مخالفتم بی تفاوت نیست. برایش مهمم. برای به دست آوردنم میجنگد. در این جنگ شکست میخورد اما باز پا میگیرد و می ایستد!
وقتی او به من گفت هیچوقت جلوی کسی از تو تعریف نمیکنم، میترسم عاشقت شوند... وقتی دیدم "دوستت دارم" هایش "تو زیبایی" گفتن هایش مخصوص خلوتهای دونفره مان است، یاد مادرم افتادم که تعریف میکرد پدرم همیشه بهش میگوید "من از پنجم ابتدایی تو را دوست داشتم و به تو فکر میکردم" "تو خوشگل ترین زنی هستی که میشناسم"، "هیچوقت طاقت چند روز دوری از تو را هم ندارم " فهمیدم مردهایی که برای عشقشان تقدس و حرمت قائلند و از بقیه ی مردهای عالم عاشق ترند، اینگونه اند. مردهایی مثل پدرم و کسی که شبیه پدرم است.
حالا دیگر معنای خوشبختی برایم عوض شده. وقتی کسی هست که برای برآورده کردن خواسته من حاضر است خودش را از پا بیندازد و هیچوقت به هیچکس چیزی از تمام کارهایی که برای من انجام داده، نگوید.
#مانگ_میرزایی
...
کیک اسفنجی
panah
panah
۲۴

کیک اسفنجی

۴ هفته پیش
سلام عشقا😍

اینم کیک تولد داداش کوچیکه که پنج سالشه. یه تولد ساده و جمع و جور گرفتیم. کیک رو که نگم براتون 😑خیلی اذیت شدم😣سرما خوردم و پاهام و کمرم هم به شدددددت در میکنن، با این حال خراب یه کیک کوچیک واسش درست کردم😁.مرسی از خانم نائبی عزیز بابت رسپی خوبشون😘. دوستان میدونم به پای کارای زیبای شما نمیرسه ولی شما با اون چشای نازتون خوشگل ببینینش😘دوستون دارم مهربونا

#سرما_خوردگی_خر_است😑
...
#تولد همسری
panah
panah
۳۶

#تولد همسری

۱ ماه پیش
حس بودنت
قشنگ ترین حس دنیــــــاست
تو کـه باشی
هر روز را نــــــــــــــــــه !
هر ثانیه را عشـــــق است …
تولدت مبارک عشقِ مهربونم💞💑😘

اینم تدارکات من واسه تولد همسرم، که کیکش خراب شد😞
#تولد#15مهر
...
کیک یخچالی شکلاتی
panah
panah
۴۰
سلام عشقا خوبین؟😃
خیلی دوست داشتم این کیک رو درست کنم ولی نمیتونستم بخاطر مریضیم خیلی کم کار شدم
به دعاهاتون خیلی محتاجم آبجیا🙏
مرسی از مامان پریا و رضا بابت رسپی خوبشون😘
و مرسی از آبجیای گلم که همیشه جویای حالم هستن😘😘عاشقتونم
...
دونات
panah
panah
۵۴

دونات

۱۴ مرداد ۹۸
🍩🍩
...
قیمه مامان پز
panah
panah
۲۲

قیمه مامان پز

۱۲ مرداد ۹۸
کیک شربتی
panah
panah
۸۳

کیک شربتی

۱۱ مرداد ۹۸
سلام دوستان خوبین؟ خوشین؟
راستش من چهار ماهه ک مریض شدم کلا به زور میتونم راه برم و کارامو انجام بدم واسه همینم هست ک پست جدید نمیزارم. به دعاهاتون خیلی نیاز دارم. میبوسمتون نازنینا😘😘
روز و روزگارتون خوش
...
خورشت قیمه با گوشت چرخ کرده
panah
panah
۲۵
خوشمزه اس😋
...
پای سیب
panah
panah
۳۰

پای سیب

۲۸ خرداد ۹۸
سلام خانوم خوشگلا😍
اینم پای سیب خوشمزه من با دستور chef عزیز👇
https://sarashpazpapion.com/picture/96ea56803883384b39360c1b9eb4f379
...
ماکارونی ساده
panah
panah
۴۵

ماکارونی ساده

۲۶ خرداد ۹۸
🍝😋😍
...
استانبولی پلو
panah
panah
۱۲

استانبولی پلو

۲۶ خرداد ۹۸
مشاهده موارد بیشتر
سایر کاربران
کیک تولد پسرم
💝جانانِ من پسرم دلم که بیقرار میشود تو را نگاه میکنم تویی قرارِ هرشب و هرروزِ من💝
🧚‍♂️❤🧚‍♀️
تجربه های شیرین و خوشمزه من از غذاها،دسرها و خوراکیهای رنگارنگ... ✔آموزش مرحله به مرحله ✔به همراه نکات کلیدی و مهم ✔ و ویدئوهای آموزشی
😍میکسور😉 آرمی وجی فرند😍لی مینهو😍کره لاور شدیدا موقتا آفلاین
من عاشق آشپزی ام,آشپزی لذت بخشه متولد زمستان,ماه اسفند ۲/۱۲/۱۳۶۶