دستور پختی یافت نشد

عکسی یافت نشد

سایر کاربران
عاشق آشپزی ام اونم ازنوع شیرینی جات
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
💝جانانِ من پسرم دلم که بیقرار میشود تو را نگاه میکنم تویی قرارِ هرشب و هرروزِ من💝
متولد تهران خرداد 1370 خدایا... میدانم که میبینی......دستور های پختم وعکس های مراحل در ستون پنجم پیجم ببینید دوستان گلم.
بنام قدرت مطلق الله تاریخ ورود به پاپیون 98/1/1
متولد ۶۷ ( یزد)😊 مامان امیر علی و فاطمه جون😘😍