امیر
امیر
آش گزنه
امیر
۱۱

آش گزنه

۳ روز پیش
#آشپز پاپیون #غذای رژیمی #
الهم صل علی محمد و آل محمد
...
نان گرده(استان همدان)
امیر
۲۹
لینک دستور نان گرده(استان همدان) در سرآشپز پاپیون

https://sarashpazpapion.com/recipe/0ce6f61353eac6a60f165438265eae14


خمیر رو به جای چانه ۵۰ گرمی به چهار قسمت مساوی تقسیم کردم
...
پیتزای قارچ و گوشت
امیر
۱۶
#سیزده به شادی#
الهم صل علی محمد و آل محمد
...
خورش میرزا قاسمی
امیر
۱۵

خورش میرزا قاسمی

۲ هفته پیش
#آشپز پاپیون # غذا محلی گیلان#
الهم صل علی محمد و آل محمد
...
کیک زرافه
امیر
۲۴

کیک زرافه

۲ هفته پیش
#عید در عید#
#گل نرگس#
#چالش نیمه شعبان#
الهم صل علی محمد و آل محمد
...
اریشته آش(آش رشته محلی)
امیر
۱۸
لینک دستور https://sarashpazpapion.com/recipe/551725ae73e2cca18eb739200c7a5139
الهم صل علی محمد و آل محمد
...
زرشک پلو با مرغ مجلسی
امیر
۲۰
#شام شب عید#آشپز پاپیون #
الهم صل علی محمد و آل محمد
...
سفره هفت سین ۱۴۰۰
امیر
۲۳

سفره هفت سین ۱۴۰۰

۳ هفته پیش
#چالش سفره هفت سین # مصی #
الهم صل علی محمد و آل محمد
...
شیرینی برنجی کرمانشاهی
امیر
۱۹
#آشپز پاپیون #شیرینی برنجی# شمع#
الهم صل علی محمد و آل محمد
...
شیرینی اسکار
امیر
۱۶

شیرینی اسکار

۴ هفته پیش
#قرار پاپیونی مصی #اسکار گردویی
الهم صل علی محمد و آل محمد
...
شیرینی تر
امیر
۳۰

شیرینی تر

۴ هفته پیش
#پویش محمدی
الهم صل علی محمد و آل محمد
...
کیک رنگین کمان
امیر
۱۹

کیک رنگین کمان

۱ ماه پیش
#آشپز پاپیون # ورق بزنید عکسها متفاوت است
الهم صل علی محمد و آل محمد
...
سینی مزه
امیر
۳۵

سینی مزه

۱ ماه پیش
#قرار پاپیونی مصی #
های بای /نان برنجی/اسکار گردویی/کعک
الهم صل علی محمد و آل محمد
...
راگوی مرغ
امیر
۲۷

راگوی مرغ

۱ ماه پیش
#خوراک راگوی مرغ#قرار پاپیونی مصی # غذای رژیمی #
الهم صل علی محمد و آل محمد
...
نان گرده(استان همدان)
امیر
۲۵
لینک دستور https://sarashpazpapion.com/recipe/0ce6f61353eac6a60f165438265eae14
الهم صل علی محمد و آل محمد
...
مشاهده موارد بیشتر