امیرحسین
امیرحسین

دستور پختی یافت نشد

دلمه جان
امیرحسین
۲

دلمه جان

۲۳ خرداد ۹۹
ژله
امیرحسین
۳

ژله

۱۳ فروردین ۹۹
لازانیا
امیرحسین
۵

لازانیا

۱۲ فروردین ۹۹
جوجه همسرپز
امیرحسین
۰

جوجه همسرپز

۱۲ فروردین ۹۹
کاچی
امیرحسین
۳

کاچی

۱۲ فروردین ۹۹
حلیم
امیرحسین
۴

حلیم

۲۶ اسفند ۹۸
پیتزا
امیرحسین
۵

پیتزا

۲۶ اسفند ۹۸
معرکه بود جاتون خالی
...
کیکو ژله به مناسبت پنجمین سالگرد ازدواجمون
امیرحسین
۶
ژل بریلوشم خودم درستیدم 🤗🤗🤗
...
پادرازی
امیرحسین
۳

پادرازی

۲۲ آذر ۹۸
باسلوق انار
امیرحسین
۴

باسلوق انار

۲۲ آذر ۹۸
کلوچه زنجبیلی
امیرحسین
۱۰

کلوچه زنجبیلی

۲۶ مهر ۹۸
ژله تولد پسرم
امیرحسین
۱۳

ژله تولد پسرم

۲۶ مهر ۹۸
دنت کاکائویی
امیرحسین
۱۰

دنت کاکائویی

۲۶ مهر ۹۸
مشاهده موارد بیشتر