yas jafari
yas jafari
کاپ کیک عسلی بدون تخم مرغ

کاپ کیک عسلی بدون تخم مرغ

۸۲۴
۲۷
۳۵'
کیک آرد برنج

کیک آرد برنج

۱.۲k
۳۰
۶۵'
فرنی قالبی نشاسته

فرنی قالبی نشاسته

۹.۳k
۱۶۲
۵۵'
کیک مرمری

کیک مرمری

۲ ساعت پیش
‍وقتی نانوا خمیر نان سنگک را پهن میکند...
و درون تنور میگذارد را دیدی که چه اتفاقی می افتد؟
خمیر به سنگها می چسبد...
اما نان هر چه پخته تر می شود،
از سنگها جدا میشود!!

حکایت آدم‌ها همین است...
سختی های دنیا ، حرارت تنور است...
و این سختی هاست که انسان را پخته تر می کنند...
و هر چه انسان پخته تر میشود
سنگ کمتری بخود می گیرد...
سنگها تعلقات دنیایی هستند...
ماشین من.. خانه من..من.. من !!
آنوقت که قرار است نان را از تنور
خارج کنند سنگها را از آن می گیرند!!
خوشا بحال آنکه در تنور دنیا
آنقدر پخته میشود...
که به هیچ سنگی نمی چسبد!!
ما در زندگی به چه چسبیده ایم ؟
سنگ ما کدام است ؟


روز مهندس بر همه مهندسین عزیز بخصوص همسر عزیزم مبااارک😍
...
کیک کدو سبز کاکائویی
yas jafari
yas jafari
۱۱
سلام به شکوه عشق
و مهربانی
سلام به خدای خوبیها
سلام دوستان
امروزتان زیبا
بیاییم امروز
بی هیچ نقابی
فقط خود خودمان باشیم
تا یک روز شاد و
یک روز عالی داشته باشیم.
...
کیک پنبه ای
yas jafari
yas jafari
۲۳

کیک پنبه ای

۳ هفته پیش
کلبه ای که
در آن مهربانی و آرامش هست،
و ساکنینش می خندند...
بهتر از کاخی ست،
که مردمانش دلتنگ هستند!

دراین هوای سرد زمستان
کلبه زندگی تون گرم محبت و عشق
...
رنگینک قالبی
yas jafari
yas jafari
۱۷

رنگینک قالبی

۴ هفته پیش
ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ، ﯾﮑﯽ ﺑﺰﺭﮒ، ﯾﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪ، ﯾﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﯾﮑﯽ ﻗﻮﯼ، ﯾﮑﯽ ﺿﻌﯿﻒ
ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ...
ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﮔﺎﻩ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ , ﻟﻬﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﯿﻢ

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺎﺳﺖ ,
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺎ ،
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺁﻓﺮﯾﺪ
ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻟﺬﺕ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ
...
سمبوسه سیب زمینی
کسی هرگز نمی داند
چه سازی می زند فردا

چه می دانی تو از امروز
چه می دانم مــن از فردا

همین یک لحظه را دریاب
که فردا قصه اش فرداسـت
...
هویج پلو با مرغ
yas jafari
yas jafari
۱۲

هویج پلو با مرغ

۱ ماه پیش
ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ، ﯾﮑﯽ ﺑﺰﺭﮒ، ﯾﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪ، ﯾﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﯾﮑﯽ ﻗﻮﯼ، ﯾﮑﯽ ﺿﻌﯿﻒ
ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ...
ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﮔﺎﻩ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ , ﻟﻬﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﯿﻢ

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺎﺳﺖ ,
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺎ ،
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺁﻓﺮﯾﺪ
ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻟﺬﺕ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ
...
کیک گوشت
yas jafari
yas jafari
۱۴

کیک گوشت

۱ ماه پیش
نمکدان را که پر می کنی
توجهی
به ریختن نمکها نداری …

اما زعفران را که میسابی
به دانه دانه اش توجه می کنی...
حال آنکه بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نیست
ولی بدون زعفران ماهها و سالها
میتوان آشپزی کرد و غذا خورد

مراقب نمکهای زندگیمان باشیم…
ساده و بی ریا و همیشه دم دست …
که اگر نباشند وای بر سفره زندگی..


#کاپ_کیک_گوشت
عالی و خوشمزه مناسب مهمانی و تولد😍
...
استانبولی پلو

استانبولی پلو

۱ ماه پیش
نگاه كن به نعمت هایت...
نگاه کن به اطرافت…
به خوشبختى هایت…
به کسانی که میدانی دوستت دارند…
به وجود آدم هایی که برایت اهمیت دارند…
و از همه مهم تر به حضور خدایی که تنهایت نخواهد گذاشت…
گاهی یک جای دنج انتخاب کن…
گاهی یک جای شلوغ…
آرامش در حضور خدا را در هر دو پیدا کن…
هم درکنار شلوغی آدم ها…
هم درکنج خلوت تنهایی …
دل مشغولی ها را گاهی ساده تر حس کن…
باران را بی چتر بشناس…
خوشحالی را فریاد بزن…
و بدان که خدا همیشه با توست

استانبولی جان خوشمزه ناهار من و گل پسری😉
ممنون که کنارم هستید😘
...
کیک قاشقی
yas jafari
yas jafari
۱۳

کیک قاشقی

۱ ماه پیش
باغبانی پیرم
که به غیر ازگلها
ازهمه دلگیرم
کوله‌ام غرق غم است
آدم خوب کم است

عده‌ای بی‌خبرند
عده‌ای کوروکَرَند
عده‌ای هم پکرند
ومیان رفقا
عده‌ای مثل شما
تاج سرند.


کیک قاشقی خوشمزه که این دفعه من قالبی درست کردم🤣
سپاس از همراهی همیشگیتون عزیزان دل💞
...
کماج اصل همدان (بدون خمیرمایه)
yas jafari
yas jafari
۱۳
زندگی مانند رانندگی ،
در يك دشت زيباست

سعی كن از تک تک لحظاتش ،
بهترين استفاده رو ببری

چون در انتهای جاده ،
تابلويی با اين عبارت نصب شده :

⊙ دور زدن ممنوع ⊙


با تشکر از دوست خوبم خانم آقا مهدی برای این دستور خوبشون.بسیار عالی و خوش طعم.

و ممنون از دوستانی که لطف دارن و کارهای منو دنبال میکنن😘
...
کیک سفیده تخم مرغ
yas jafari
yas jafari
۱۴
دعایی زیبا از بابا طاهر:

خدایا دانشی ده ؛؛غم نگیرم .
بده آرامشی ؛ ماتم نگیرم .
خدایا از شهامت بی نصیبم،
شهامت ده که آرامش بگیرم.
خدایا ؛این تفاوت بر من آموز.
که در گمراهی مطلق نمیرم.

با تشکر از دوست خوبم نیکا بابت این دستور پخت عالی😘
...
کلوچه کشمشی زعفرانی بدون فر
yas jafari
yas jafari
۱۱
احساس خوبی دارم

همه چیز درست می‌ شود

تو خواهی آمد

و دهان تاریک باد را خواهی دوخت

آمدن تو یعنی

پایان رنج‌ ها و تیره‌روزی‌ ها

آمدن تو، یعنی آغاز روزی نو
...
نان لواش خانگی(بدون خمیر مایه)
جمعه هم شعر خداست

غزلی رویاییست

که ردیفش غربت

قافیه اش تنهاییست

جمعه را باید خواند

جمعه را باید زیست

جمعه هم رنگ خداست

یک بغل زیباییست


لذت شیرین طعم نون خونگی،نرم و خوشمزه،سالم و تازه.
خیلی راحته و سریع آماده میشه.پیشنهاد میکنم حتما امتحان کنید.
...
#کیک_انار

#کیک_انار

۱ دی ۹۸
بوی یلدا را میشنوی؟

انتهای خیابان آذر...

باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان..

قراری طولانی به بلندای یک شب..

شب عشق بازی برگ و برف...

پاییز چمدان به دست ایستاده!

عزم رفتن دارد...

آسمان بغض کرده و میبارد.

خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست...

کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز...

و... تمام میشود

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،

رفتنت به خیر...

سفرت بی خطر 

#یلدا_مبارک
...
کیک خرمالو
yas jafari
yas jafari
۱۴

کیک خرمالو

۲۴ آذر ۹۸
شادی مثل درختی است که به سمت آسمان می‌رود، و غم مانند ریشه‌هایی که تا بطن زمین پایین می‌روند. هر دو مورد نیازند، و هرچه درختی بلندتر شود، هم‌زمان ریشه‌هایش عمیق‌تر می‌شود.
...
مشاهده موارد بیشتر
سایر کاربران
65*رشــت*مامان پونه جون❤
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
leila.tabe bordbar👸🎶Ane Sherli👩🏻‍ shz city🏁 insta:madam.chef👩‍🍳
تجربه های شیرین و خوشمزه من از غذاها،دسرها و خوراکیهای رنگارنگ... ✔آموزش مرحله به مرحله ✔به همراه نکات کلیدی و مهم ✔ و ویدئوهای آموزشی
سلام.خوزستانی هستم.جانم فدای رهبر
توکل بر خدایت کن...کفایت میکند حتما...