عکس دمنوش دارچین
فقط خدا
۱۰۵
۱.۱k

دمنوش دارچین

۲۶ فروردین ۹۷
خودم رادرآغوش گرفته ام؛نه چندان بالطافت,
نه چندان بامحبت..
اما..
وفادار...وفادار!
...
نظرات