حریم خصوصی

اطلاعاتی که کاربران در اختیار سراشپز پاپیون قرار می‌دهند:
تنها اطلاعات ضروری برای ساخت حساب کاربری که شامل آدرس ایمیل یا شماره تلفن همراه است. همچنین نظراتی که در مورد برنامه ثبت می‌کنید ثبت می‌گردد.

اطلاعات تماس با پشتیبانی: تمامی تماسهای تلفنی، ایمیلی و مکاتبات کاربران با پشتیبانی ثبت و نگهداری خواهند شد. یکی از اولویتهای اصلی محافظت از اطلاعات حساب کاربران و جلوگیری از دسترسیهای غیرمجاز به این اطلاعات است.

اطلاعات خصوصی

اعضاء نباید اطلاعاتی را که فکر میکنند حساس هستند برروی اینترنت قرار دهند. سایت مسئولیت سوء استفاده از این اطلاعات را نمی پذیرد.

آدرسهای ایمیل شما برای عموم قابل مشاهده نیست. ما ایمیل شما را به هیچ شخص یا گروه یا شرکت دیگری فاش نمیکنیم. اطلاعات اعضاء بغیر از آن قسمت از اطلاعات که بطور معمول توسط نرم افزار سایت قابل دیدن میباشد ، محرمانه نگهداری میشود.

هرگونه سوء استفاده از اطلاعات کاربران، عکسها، مشخصات آنها ممنوع میباشد. مسئولیت حفظ رمز عبور به عهده خود کاربر می باشد و سایت تحت هیچ شرایطی رمز عبور کاربران را از آنها درخواست نخواهد کرد. در صورتیکه کلمه عبور خودرا فراموش کرده اید با استفاده از لینک 'فراموشی کلمه رمز' میتوانید آنرا دریافت کنید.