به ترتیب

دستور پختی یافت نشد

به ترتیب
نان برنجی
zjojo✔
zjojo✔
۱.۲k

نان برنجی

۲ ماه پیش
.
.
.
سلام دوست جونیاخوبید؟🙋🙋🙋 ممنون ازهمراهیِ همیشگیتون😙😙
نه به روزایی که چندساعت عکسامیمونه توصف بررسی نه به الان که دودقیقه ای رفت توصف نمایش🤔🤔پاپی جان فازت چیه تازگی خیلی مشکلات داری حتماًیه فکری به حال خودت بکن😞😞 #نان_برنجی
فردی چندین سال شاگردنقاش بزرگی بودوتمامی فنون وهنرنقاشی راآموخت .
استادبه اوگفت:که دیگرشمااستادشده ای ومن چیزی ندارم که به توبیاموزم.
شاگردفکری به سرش رسید،یک نقاشی فوق العاده کشیدوآنرا درمیدان شهرقرارداد،مقداری رنگ وقلمی درکنارآن قراردادوازرهگذران خواهش کرداگرهرجایی ایرادی میبینند یک علامت× بزنندوغروب که برگشت دیدکه تمامی تابلوعلامت خورده است وبسیارناراحت وافسرده به استادخودمراجعه کرد .
استادبه اوگفت:آیامیتوانی عین همان نقاشی رابرایم بکشی؟
شاگردنیزچنان کردواستادآن نقاشی رادرهمان میدان شهرقراردادولی این باررنگ وقلم راقراردادومتنی که کنارتابلوقرارداداین بود:"اگرجایی ازنقاشی ایرادداردبااین رنگ وقلم اصلاح بفرمایید"
غروب برگشتنددیدندتابلودست نخورده باقی مانده . استادبه شاگردگفت:"همه انسانهاقدرت انتقاددارندولی جرات اصلاح نه"مخلص🙌🙌🙌🙌
یاعلی❤۲۴❤
...
پودینگ ژله شکلاتی
zjojo✔
zjojo✔
۴۱۵
.
.
.
سلام دوستانِ جان خوبین؟🙋🙋ان شاالله که آخره هفته خوبی روپشت سرگذاشته باشید 😙😙
تولدداریم تولدِیه مادرودخترِجیگرآبانی😙😙😙
آبجی زهرا(بانوی ایرانی)تولدت مبارک👏👏تولدِآتریساجونمم مبارک باشه👏👏💃💃💃برات بهتریناروازخدامیخوام مهربونم 😙😙ان شاالله عروسی آتریساجونم 👰👰منم بیام برقصم😉😙فکرکنم اون موقه دیگه بایدباعصابیام وسط👵👵😙😙اینم هدیه ناقابل ازراه دورتقدیمش میکنم امیدوارم دوست داشته باشی قربونت برم 😙😙😙👈💝👉
#پودینگ_ژله_شکلاتیمخلص🙌🙌🙌🙌
یاعلی ❤۲۴❤
...
شکلات باونتی,شکلات با مغز نارگیل
zjojo✔
zjojo✔
۵۶۷
.
.
.
سلام دوست جونیاخوبید؟🙋🙋امیدوارم حالتون خوب باشه روبراه باشید 😙😙
خواستم تولددوست گلموتبریک بگم،آرزوجونم(arezoo.(ar.sh
تولدت مبارک برات بهتریناروازخدامیخوام مهربونم ان شاالله به سلامتی فارغ بشی قربونت برم 😙😙👏👏👏 ببخش دیروز بایدتبریک میگفتم شرمنده🤗🤗
ببخشیدکوچیکترین کاری بودکه میتونستم انجام بدم عشقم 😙
#شکلات_باونتیمخلص 🙌🙌🙌🙌
یاعلی ❤۲۴❤
...
پای سیب(2)
zjojo✔
zjojo✔
۱.۱k

پای سیب(2)

۲۱ مهر ۹۷
.
.
.
سلام دوست جونیاخوبید؟مرسی هستین 🙌🙌فداتک تکتون😙 #پای_سیب سفارشی بود😊البته من بایه دستوره دیگه درستش میکنم 👌👌خیلی بدعکس بودنمیدونم چرا😥😥 شماخوشگل ببینید😆😆راستی اون قوری هم واسه سیسمونیم بوده هم سنه خودمه عتیقه اس😂😂😆
#پای_سیبکاش بشه فراموشش کنم
خیلی ازماهااین جمله روبارهاباخودمون گفتیم
بااینکه ته دلمون یه چیزه دیگه میخواست
بااینکه چشامون یه حرف دیگه میزد
تنهامیشدیم، بغض میکردیم
امانمیذاشتیم صدای هق هقمونوکسی بشنوه
زندگی همینه واسه بعضی هاخلاصه میشه توچهارتاخاطره وامونده
اولش یه طعمِ دیگه داره،یه رنگِ دیگه داره
بایه لبخندشروع میشه،بایه جمله قشنگ
بعدکه کم کم دلتوبُردسمتِ خودش
یهوسردمیشه،یهودردمیشه ...
شروع میکنی باخودت حرف زدن.....
نمیدونی کجاجاگذاشتی،اصلاچیوجاگذاشتی،چرااینجوری شدی
اصلاکجای راه یادت افتادکه سیگارت ته گرفته
بغضات پرگرفته، قلبت دردگرفته
کجای راه یادش افتادی،این مسیروچجوری رفتی که هنوزکه هنوزه دلِ واموندت ولکنِ ماجرانیست
میخوادگریه کنی،میخوادراه بری،میخوادیادت بمونه
کاش یه قرصی بسازن واسه فراموشی
خودت برای خودت تجویزکنی ،صبح،ظهر،شب....
یانه اصلاهروقت یادش افتادم،هروقت دل بی صاحابم گرفت
هروقت وقتی برای خودم نداشتم.....
اگه بوی عطرآشناخوردبه مشامم ....
اگه رنگ لباسِ موردِعلاقمویه روزتنِ یه کسِ دیگه ای دیدم یادش افتادم.....
اگه بارون زدوبااین روزای تلخِ بارونی خاطره داشتم....
اگه خیلی اتفاقی سرازکوچه ای درآوردم که گریه های شبانم ازاونجاشروع شد....
همونجایی که تنهاامیدزندگیم بهم گفت منوفراموش کن
بعدتوگفتی جای من تصمیم نگیر،تنهام نذارداغون میشم،اصلاهرچی توبخوای ،ولی نروتوروخدانرو
امابازم حرفِ خودشومیزنه،منوفراموش کن
بعدمیدونی بالاخره فراموشش میکنیاامایه روزحتی اگه خوشبخت ترین آدم جهانم بشی،یه جاکه این جمله روبشنوی بازیادش میوفتی ای داد
کاش این قرصِ فراموشی بودکلِ درداتوفراموش میکردی
یه لبخندمیزدی ومیگفتی:خوشحال شدم ازآشنایی باشمابه امیددیدار....
بعدمیرفتی واسه خودت....
من یه روزیه همچین قرصی روپیدامیکنم ،زیاددورنیست
فعلادله بیچارم بسازوبسوز،تموم میشه یه روز....

#حسین_سلیمانی #دلنوشته
مخلص🙌🙌🙌🙌
یاعلی❤۲۴❤
...
ته چین مرغ
zjojo✔
zjojo✔
۸۵۷

ته چین مرغ

۱۹ مهر ۹۷
.
.
.
سلام مهربوناخوبید؟🙋🙋 امیدوارم آخره هفته خوبی روپیشه روداشته باشید😙😙 #ته_چین جان غذایِ عالی ولی پردردسر😭ببخش آدماروبانی ناخوشی هاتو
نذارغم بمونه،نذارتوچشات غصه وماتم بمونه
ببخش نذاربشی یکی مثل اونا
هموناکه یک هیچ عقبن تورفاقت،یک هیچ عقبن توصداقت،یک هیچ جلواَن توحسادت
توببخش
بذارفکرکنن ساده ای،اماشایدیه روزیه جایکی پیداشدکه توروبخشید
ببخش نه واسه اینکه حقشون بخشیدَنِ ها،نه
واسه اینکه بااین غماهی نری توفکرودلتوآزاربدی ردشواَزَش
یه روزمیرسه سرش به سنگ میخوره،برمیگرده عقب
میبینه نه راه برگشت داره نه راه موندن
فقط بایدمستقیم بره به ناکجاآبادِخودش
چیزی که خودش ساخته واسه خودش
تواماخودت باش،آروم بگیر،نفرین نکن،لعنت نکن،غمگین نباش
مهربون بمون،دلتودل کن،حالاچشماتوببندوبه این فکرکن
اگه یه روزدلت آروم ترین دلِ دنیاشد،یه لبخندبزن به آسمون
بگوخداجون دمت گرم،ممنون،ممنون که یادم دادی ببخشم
ممنون که یادم دادی هنوزخوبم،هنوزبنده توام
همیشه خدایِ منی،همیشه کنارمنی
یه خواهش کوچیک،توهم منوببخش
ببخش هروقت که تنهاوغمگین بودم توروصدازدم
اماتوخوشی هام.............. ولش کن
ببخش مهربون....
ببخش بی نیاز....
ببخش خداجون...
ببخش
یه وقتایی لازمه فقط به خودت ثابت کنی که چقدرخوبی
#حسین_سلیمانی #دلنوشتهمخلص🙌🙌🙌🙌
یاعلی ❤۲۴❤
...
ترافل
zjojo✔
zjojo✔
۴۷۱

ترافل

۱۱ مهر ۹۷
.
.
.
سلام مهربوناخوبید؟🙋🙋خواستم تولدِدوستِ گلمونو،گلِ سرسبدپاپی روتبریک بگم فاطمه جان(مامان پریاورضا)تولدت مبارک👏👏👏برات بهتریناروازخدامیخوام مهربونم 😙😙😙 ان شاالله سالیان سال کنارخانواده عاشقانه زندگی کنی👈💝👉 ببخش خیلی کم خیلی ناقابل شرمنده کوچکترین کاری بودکه میتونستم انجام بدم😙😙💃💃💃
#ترافل

مخلص🙌🙌🙌🙌
یاعلی❤۲۴❤
...
کیک خیس شکلاتی
zjojo✔
zjojo✔
۱۹۳
.
.
.
سلام مهربوناخوبید؟🙋🙋 امیدوارم هرجاهستیدخوب وخوش وتنتون سالم باشه 😙😙 ایشون #کیک_خیس_شکلاتی هستن خیلی عالی بود نمیدونم چراتاحالاامتحانش نکرده بودم،فقط من برای عکس گرفتن خیلی زودبرشداشتم چون خیلی هولم واسه این کار😅هنوزبه مغزه کیک اون مایع نرسیده واسه همین هنوزخشکِ😋😋پیشنهادمیکنم امتحانش کنیدولی من بادستوره پاپی درست نکردم😊😊
#کیک_خیس_شکلاتی #بامدادخماربالاخره یه روزیه قرارمستقیم باخدامیذارم
باهم میریم یه کافه دنج،دواستکان چای باعطرِمخصوص
بالاخره حرفموبهش میزنم
بالاخره بهش میگم خداجون چرادنیات این شکلی شده
چرابه هرکی میگی دوستدارم دل میکنه میره
چرادست هرکی رومیگیری جفت پابرات میگیره
چرادلادیگه دل نیست، حالادیگه حال نیست
نفسادیگه حق نیست ....
چراقلبامون دیگه مثل قدیم واسه هم نمیزنه...
چرایه سری دارایشون اونقدرزیاده که نمیتونن بِشمورن
امایه سری نداریشون اونقدرزیاده که جون شِموردنشوندارن ...
ببخشیداخیلی ببخشیدخداجون چراجهنموآفریدی اصلا
خیلی هابعدِمرگشون دوستدارن مادرشونودوباره ببینن،اماتوبهشتوگذاشتی زیرپای مادرا،خُب منِ جهنمی دلم برای مادرم تنگ میشه ...
خداجون چی شدتنهایی روآفریدی
چرامَشتی؟چرابامرام؟چراخداجون؟
بعدخدایه لبخندبزنه بگه چاییتوبخورداره سردمیشه ...
کافه چی ازاون پشت بگه داریم میبندیما
بعدبلندشم باخداچهارتاخیابونوراه بریم
بهش بگم خداجون میشه رِفیقم باشی من دوست زیاددارم امارفیق ندارم....
خیلی تنهام،خیلی هادلموشکستن....
ببین بنده هاتو،دیگه هیچ کس واسه کسی لبخندنمیزنه
دیگه کسی دستِ کسی روبی منت نمیگیره
دیگه دِلاجون نداره...
دوباره خدابخنده برسیم سرچهارراه آخردستشوبذاره روشونه هام
بگه دیروقته بروخونه پای سجاده باهم حرف میزنیم
امامن خجالت بکشم بگم خیلی وقتِ بی معرفت شدم
خیلی وقتِ سجادموگم کردم....
خیلی وقتِ میخواستم بهت بگم خداجون مغزم دیگه نمیکشه
یه پارتی بازی کن جوابمواینجابده،بعدمن میرموحالاحالاهاپیدام نمیشه
بازم همون لبخندوبزنه بگه صبورباش دنیااینجوری نمیمونه درست میشه
بالاخره میرسه اون روز .............

#حسین_سلیمانی #دلنوشته

مخلص🙌🙌🙌🙌
یاعلی❤۲۴❤
...
کیک یک تخم مرغی
zjojo✔
zjojo✔
۶۳۹

کیک یک تخم مرغی

۱۲ شهریور ۹۷
.
.
.
سلام دوست جونیاخوبید؟😙😙#کیک_یک_تخم_مرغی بادستوره دوستِ گلم مهربونم(پریسا❤)جون ممنون فداتشم فوق العاده بود👌👌😋فقط بااجازه من پودرکاکائونزدم🤗
#کیک_یک_تخم_مرغیدلم گریه میخواد،نه بخاطرکسی،بخاطرخودم
بخاطرتموم خاطره های گمشده، روزای رفته
بخاطرتموم تنهایی های دنیاکه خودشونوجاکردن تواین قلب خسته ....
میخوام بارون بشم،اونقدرگریه کنم که خودم دلم بسوزه به حال خودم،بگم بسه بابارفیق،بسه آروم شو،تموم میشه
آخ که دلم یه دریاگریه میخواد...
دیگه جلوصدای هق هقمونگیرم،خجالت نکشم ازخیسی گونه هام
به کسی چه که من حالم خوش نیست،به کسی چه که بارونم، داغونم ،شادم،من خودم حالِ خودموبهترمیدونم ....
بعدبلندشم برم دم آیینه بگم نگاش کن،آخه این چه وضعشه
بزرگشو،بشکن ولی سختشو
این روزادلم زودترازدستام یخ میزنه
تواین سرما،تواین خیابونا،تواین خونه،این خونه.....
این روزایه شونه کم دارم واسه دلتنگیام،یه شونه ی بی منت
یه تکیه گاه حتی شده موقت...
قهرکنم باخودم،نازخودموبکشم،آشتی کنم،بخندم ولی خودم باشموخودم،بشم سنگ صبورخودم......
آخ که چقدرتنهاشدی خودم....
خودم جانِ عزیزم
آره دلم گریه میخواد،نه بخاطرکسی،بخاطرخودم
بخاطرتموم خاطره های گمشده ی خودم
#دلنوشته#حسین_سلیمانی


مخلص🙌🙌🙌🙌
یاعلی❤۲۴❤
...
کیک شکلاتی بی بی
zjojo✔
zjojo✔
۳۸۴

کیک شکلاتی بی بی

۲ شهریور ۹۷
.
.
.
سلام دوست جونیاخوبید؟🙋🙋امیدوارم آخره هفته خوبی روپشت سرگذاشته باشید😊😊 فرداتولده یکی ازمهربونایِ پاپیونِ آبجی گلم مرضیه(طلوع✔)جونم😙😙 آبجی جونم عشقم تولدت مبارک برات بهتریناروازخدامیخوام👈💝👉شرمنده فداتشم این کوچکترین کاری بودکه میتونستم انجام بدم ازراه دورتقدیم به تومهربونم😙😙😙😙
#کیک_شکلاتی_بی_بی بادستوره بسیارخوبِ تاراجونم💋


مرضیه جون👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
داشتنت مثل نم نم باران جاده شمال .....
مثل مستی بعدازاولین پیک های شراب .....
مثل خواب بعدازظهر .....
مثل آهنگ های قدیمی کریس دی بِرگ .....
مثل دیالوگ های فیلم شب یلدا .....
مثل آن بغلی که عاشقت است،جدانمیشود،تنهایت نمیگذارد
ومثل برگشتن آدمی که سال هامنتظرش بودی .....
آی میچسبه،آی میچسبه.......


مخلص 🙌🙌🙌🙌
یاعلی❤۲۴❤
...
بستنی میوه ای
zjojo✔
zjojo✔
۱۱۸

بستنی میوه ای

۳۰ مرداد ۹۷
.
.
سلام مهربوناخوبید؟🙋🙋🙋 عیدقربان مبارک👏👏👏 #بستنی_چوبی#آناناسی درست کردم بادستورشف طیبه عزیزممنون ازدستورعالیشون😋😋😋ازاین بخش فرستادم چون پاپی #بستنی_چوبی#آناناسی نداشت 😊😊
تشکرویژه دارم ازهمه مهربونایی که توپستِ قبلم بازپشتم بودن وحمایتم کردن ممنون آبجی هایه گلم خیلی ماهید😙😙😙


دلت که شکست،
سرت رابگیربالا!....
تلافی نکن،فریادنزن،شرمگین نباش.
حواست باشد؛دل شکسته،گوشه هایش تیزاست....
مباداکه دل ودست آدمی راکه روزی دلدارت بودزخمی کنی
مباداکه فراموش کنی روزی شادیش،آرزویت بود....
صبورباش وساکت .
بغضت راپنهان کن،رنجت راپنهان تر....
زمین گرداست!!!.......


مخلص🙌🙌🙌
یاعلی ❤۲۴❤
...
کیک موزی
zjojo✔
zjojo✔
۳۰۷

کیک موزی

۲۰ مرداد ۹۷

.
.
.
.سلام امیدوارم هرجاهستیدخوب وخوش وتنتون سالم باشه 😊 اومدم پایین چون ازوقتی که پاپی قابلیت بیشترواضافه کرده کسی کپشنونمیخونه،این کیک وبادستورشف طیبه درست کردم فوق‌العاده بودواقعادستش دردنکنه👌👌😊 ازدستتون خیلی شاکیم خیلی حالادلیلشومیگم:
☝اینجاپیجِ منه اگه کاراموبانقاشیام میذارم چون عاشق نقاشیام هستم دوستدارم کارام کنارنقاشی هام باشه دوستدانی که دوست ندارن کارارونبینن،اینوقبلاهم گفته بودم میدونم ولی دوستانی توجیه نبودن ودوباره حرفایه تکراری میزدن.
✌تصمیم گرفتم دیگه کاری نذارم اگرم گذاشتم کاره کپی ازنت، ازاینستاگرام ازهرجاکپی کنم بذارم چون عاشقشین اینقدراین کارارومیبریدبالاکه منوامثال من که برایه کارامون کلی وقت میذاریم پشیمون میشیم،خداییش لایک برام مهم نبوده،نیست، نخواهدبود،ولی وقتی میبینم کسی که هیچ زحمتی نمیکشه کارش میچسبه به سقف خوب پشیمون میشم.
ازامروزم دیگه فقط کارارومیبینم ولایک میکنم ،مثل همیشه به اونی هم که کپی کرده گیرمیدم چون زورتوکَتم نمیره،دوستام دارن زحمت میکشن،وقت میذارن حقشون نیست.
پاپی جون که خوابه لااقل من آستیناموبالابزنم یه کاری بکنم .
#کیک_موز #کارکپی_ممنوع


مخلص🙌🙌🙌🙌
یاعلی ❤۲۴❤
...
کرم دنت
zjojo✔
zjojo✔
۱۵۸

کرم دنت

۱۸ مرداد ۹۷
سلام دوست جونیاخوبید؟امیدوارم روزگاربه کامتون باشه 😙😙 کرم دنت بادستوره خوب (chef)عزیزممنون ازدستوربسیارخوبشون عالی بود👌👌👌
#کرم_دنت


سخت است درک کردنِ کسی که غم هایش راخودش
میداندودلش
که همه تنهالبخندهایش رامیبینند
که حسرت میخورند
بخاطرشادبودنش
بخاطرخنده هایش
وهیچ کس جزاونمیداندچقدرتنهاست
که چقدرمیترسد...ازباختن......
ازاعتمادبی حاصلش....
ازیخ زدن احساس وقلبش.....
اززندگی......


مخلص 🙌🙌🙌🙌
یاعلی❤۲۴❤
...
دونات یا پیراشکی
zjojo✔
zjojo✔
۲۷۵

دونات یا پیراشکی

۹ مرداد ۹۷
سلام مهربوناخوبید؟🙋🙋دلم براتون یه ریزه شده بودمن برگشتم😆😆😆😉 میخوام ازدوستانِ قشنگم تشکرکنم تونبودم حسابی شرمندم کردن😙😙ازتاراجونم آبجی جونم/پریسا❤ جون/طلوع آبجی گلم/aynaz عشقم/مامان آقاکیارش(ساراجون)/نازنین عزیزم/ADN دوست گلم/پردیساجون/ مهربانوجان فداشم /مامان نفس وسام عزیز /فرانک جان/وشرمنده ازدوستایه گلم که اسمشون جاافتاددستِ تک تکتونومیبوسم خیلی ماهیدبه خدا👈💝👉
#دونات

هیچ وقت دلخوشی کسی روازش نگیرین
این دلخوشی میتونه:
یه سلام
یه احوال پرسی
یه حواسم بهت هست...
یه صدای گرم ودوستانه
ویه حس خوب باشه.....
دوستی هارودست کم نگیرین....
همین.....
بچه هاشوخی شوخی به گنجشک هاسنگ میزنن...
ولی گنجشک هاجدی جدی میمیرن...
آدماشوخی شوخی به هم زخم زبون میزنن.....
ولی دلها جدی جدی میشکنن.....


مخلص 🙌🙌🙌
یاعلی ❤۲۴❤
...
حلوای شیر
zjojo✔
zjojo✔
۶۳۶

حلوای شیر

۸ خرداد ۹۷
سلام مهربوناخوبید؟🙋🙋منم بالاخره این حلوای خوشمزه رودرست کردم😋😋بادستوروراهنمایی دوست خوبمون (مامان نفس وسام) دستتون دردنکنه بابت دستوره بسیارخوبتون😘😘 دوست جونیاسرِافطارمنوازیادنبرید🙏🙏 التماس دعا 🙏
#حلوای_شیریه سفره ساده نه آب پرتقال ونه نوشیدنی های بالاشهری که چای خودمون ،
رنگارنگی سفره مهم نیست
مهم چندنفری هستن که دورش نشستن،
پرازعشق،پرازمحبت .......
چایی تلخ روکه باعشق دم کنی ،
شیرین ترین نوشیدنی دنیامیشه حتی بدون قند!
بااین اعتمادزندگی کن که کل جهان طرف من است ،
مادامیکه به آن بهترینی که دروجودت است ،
وفاداربمانی،موفق خواهی بود


مخلص🙌🙌🙌🙌
یاعلی ❤۲۴❤
...
خورش قرمه سبزی
zjojo✔
zjojo✔
۳۴۹

خورش قرمه سبزی

۴ خرداد ۹۷
سلام مهربوناخوبید؟🙋🙋نمازروزهاتون قبول باشه دوست جونیا🙏🙏🙏قرمه سبزی جان سحری منوهمسری 😋😋😋 بامیه روهم خودم زدم😋😋ببخشیدیه عکسه عجله ای وبدونِ تزیین نصف شب😭😭
#قرمه_سبزی#بامیهیک دانه زتسبیح نمازسحرت را، یک باربه نام من محتاج بینداز، شایدهمان دانه تسبیح دعایت یکباره بیفتدبه دریای اجابت .....
التماس دعا🙏🙏🙏


مخلص 🙌🙌🙌
یاعلی❤۲۴❤
...
مشاهده موارد بیشتر
دستورپخت های پیشنهادی
خورشت بامیه

خورشت بامیه

۴۳.۶k
سالاد استانبولی

سالاد استانبولی

۲۵.۳k
سالاد بوقلمون

سالاد بوقلمون

۸.۸k
شیرینی مشهدی(مربایی)

شیرینی مشهدی(مربایی)

۲.۴k
دونات بدون تخم مرغ

دونات بدون تخم مرغ

۲.۷k
شیرینی فانتزی

شیرینی فانتزی

۱.۳k
سایر کاربران
پیج اینستا insta👇👇👇👇 farzaneh-seewt-home
حرفه ای نیستم ولی عاشق آشپزیم🤗 پیج اینستاگرام من:khoshmazehaye_nika
سلام 💐💐دوستان گلم خوش آمدید . 💖💖💖" ممنونم از همراهی همیشگیتون دوستتون دارم 😙😙😙
مهمترین درس زندگیم...هیچ کی شبیه حرفاش نبود دوستان از لایک و کامنت های دل نشینتون یه دنیا تشکر 🤗🤗❤🌹🌺🌻🌼🌷🍁
سلام پاپیونی ها به آشپزخونه ی معصومه خوش اومدین
کاربر فعال سرآشپز پاپیون